Artes

nieuws

150m kaaimuur aan de Gerlachekaai werd gestabiliseerd

image
image
image
  • thumbImage
  • thumbImage
  • thumbImage
Artes Roegiers heeft sinds augustus 2014 de stabilisatie van de kaaimuur in de Gerlachekaai te Antwerpen onder handen genomen. De kaaimuur werd over een lengte van 100m gestabiliseerd en gerestaureerd. Het project kadert in het Sigmaplan waarbij men de kaaimuren in Antwerpen wil stabiliseren en het toenemende risico op overstromingen wil terugschroeven.

De kaaimuur werd gestabiliseerd door het plaatsen van een zware diepwand als verankering, en de kaaibelasting op de historische fundering werd significant verminderd door het maken van een ontlastingskelder.

Door de vlotte afwerking en het dringende karakter van deze werken werd er bijkomend gevraagd om nog 50m kaaimuur te stabiliseren. Ondertussen zijn ook deze werken succesvol beëindigd, en kan daardoor terug 100m parking gebruikt worden op de site.

Het tij-afhankelijk karakter van de werken, en de nadruk op het behouden van het historische karakter van de scheldekaaien maakten van deze werken een echte uitdaging.

De synergie binnen de groep heeft ten volle gespeeld, waarbij Artes Roegiers en Depret de handen in elkaar hebben geslagen om dit project succesvol te beëindigen.

Het is ook op deze werf dat de nieuwe Artes aanwinst, de 400t kabelkraan, voor het eerst werd ingezet voor het plaatsen van asfaltmatten als bodembescherming.

Ondertussen werd nog eens 150m renovatie van de muur besteld in het verlengde van de vorige werken.