Artes

referenties

Brug Oelegem

image
image
image
image
  • thumbImage
  • thumbImage
  • thumbImage
  • thumbImage
Het project is ontwikkeld in het kader van de verhoging van de doorvaarhoogte op het Albertkanaal naar 9,10 meter. Hiervoor moeten 25 bruggen herbouwd worden, 15 bruggen verhoogd worden en 2 bruggen worden aangepast. De brug in Oelegem valt onder de bruggen die herbouwd worden.

Het project omvat in hoofdzaak:
  • Afbraak bestaande brug
  • Bouwen van nieuwe landhoofden en kaaimuren
  • Bouw en plaatsing nieuwe boogbrug
  • Omgevingsaanleg in de buurt van de brug (nieuwe verhoogde wegen, nieuwe rotonde, nieuw rioleringsstelsel, fietshellingen, jaagpaden, etc.)
  • Verbreding van het Albertkanaal ter hoogte van de brug

opdrachtgever

NV De Scheepvaart

ontwerp

/

bouwplaats

Albertkanaal Oelegem

bedrag

9.800.000

uitvoering

2012-2015

door

  • Artes Roegiers